Boş Kalan Kontenjanlar İçin Son Duyuru
22.10.2021

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN SON DUYURU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıda belirtilen alanlardan boş kalan toplam 227 kontenjana (bölüm/program ayrımı gözetmeksizin, önce gelen kayıt hakkı kazanacaktır) öğrenci alınacaktır. Boş kalan kontenjanlara;

  1. Daha önce asıl veya yedek listede olduğu halde değişik nedenlerle kaydını zamanında yapamayan adaylar,
  2. Başvuru süresi içinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuran, ancak hatalı işlemleri nedeniyle başvuruları geçersiz sayılan adaylar ve
  3. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına daha önce hiç başvuru yapmayıp ilk defa başvuru yaparak kaydolmak isteyen adaylar başvurabilirler.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 25 Ekim 2021 Pazartesi Günü 08:00-16:00 saatleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine (1. Kat) başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

 

Program

Boş Kontenjan Sayısı

1

Antrenörlük

227

2

Spor Yöneticiliği

3

Resim

4

Geleneksel El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

5

Müzik

6

İlahiyat/İslami İlimler

7

Matematik

8

Hemşirelik

9

Çocuk Gelişimi

10

Coğrafya

11

Tarih

12

Türk Dili

13

Felsefe

 

Kayıt esnasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

  1. Kayıt için başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız)
  2. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  3. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)  

Kayıt yaptıran adaylar, kayıt esnasında aldıkları öğrenci numaralarıyla “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Halk Bankası Harç Hesabı”na (Halkbank Şubeleri, ATM ve İnternet Şubelerinden) 1.800 TL katkı payı ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırmayan adayların kayıtları geçersiz sayılacaktır. Kayıtları kesinleşen adaylar için ücret iadesi yapılmaz.

Kesin kayıt yaptıran adaylar, “Ders Muafiyet Formu” nu doldurarak daha önce aldıkları derslerden muaf olabilirler. Muaf olunacak ders/dersler için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. Muaf olabilecekleri dersler şunlardır: 

1-) Eğitime Giriş,  

2-) Öğretim İlke ve Yöntemleri, 

3-) Sınıf Yönetimi,  

4-) Özel Öğretim Yöntemleri ve  

5-) Öğretmenlik Uygulaması (Özel öğretim kurumlarında toplamda bir yıldan az olmamak veya MEB’e bağlı okullarda en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları hizmet/çalışma belgelerine dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde, “Öğretmenlik Uygulaması 1” dersinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program derslerinin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülüklerinden alacakları belgelerle belgelendirmek kaydıyla “Öğretmenlik Uygulaması 1” dersinden muaf tutulabilirler.)