Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrenci Alımı Duyurusu
6.10.2021
 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ayrılacak kontenjan 400 olarak belirlenmiştir.
 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na sadece Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Matematik, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Hemşirelik, Müzik, Resim, Geleneksel El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları, Felsefe ve İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
 3. Başvuruda bulunacak adayların mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
 4. İlgili bölüme/programa başvuru sayısının 6’nın altında olması halinde o bölüm/program için öğrenci alınmayacaktır.
 5. Alanlara göre belirlenecek kontenjan; üniversitemizin fizikî kapasitesi, öğretim elemanı sayısı, altyapı olanakları, Millî Eğitim Bakanlığı’nın alanlara göre öğretmen ihtiyacı ve başvuru yapan adayların alanlarına göre sayıları dikkate alınarak, Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenecektir.
 6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan dersler, “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ve pandemiye ilişkin diğer mücbir sebepler nedeniyle %40’ı uzaktan, %60’ı yüz yüze olacak şekilde yürütülecektir.
 7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için katkı payı ücreti 3600 TL (üç bin altı yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Belirlenen katkı payı ücretinin ilk taksidi (1800 TL) kayıt esnasında, ikinci taksidi ise bahar yarıyılında kayıt yenileme esnasında ödenecektir.
 8. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için oluşturulacak liste ilanında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıt için istenecek belgeler ve katkı payı ücretinin yatırılacağı banka hesap bilgileri paylaşılacaktır.
 9. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuru esnasında adayların, mezuniyet not ortalamaları ve mezuniyet tarihleri dikkate alınacaktır (Eşitlik olması durumunda mezuniyet tarihi günümüze daha yakın olan adaya öncelik verilecektir.). Kontenjana yerleştirme işlemi başarı durumuna göre yukarıdan aşağıya sıralama esasına göre yapılacaktır.  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden mezun olan adaylar 4’lük sistemdeki notlarını 100’lük sisteme dönüştürürken üniversitemizin not dönüşüm tablosunu kullanacaklardır. Diğer üniversitelerden mezun olan adaylar ise not dönüşümü için Yükseköğretim Kurulu’nun Not Dönüşüm Tablosu’nu kullanacaklardır.
 10. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuru esnasında verilen bilgilerin doğru olması adayın sorumluluğundadır. Beyan edilen bilgilerin, kesin kayıt hakkı kazanıldığında belgelendirilmesi zorunludur. Eksik veya yanlış bilgi veren ya da verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgelendiremeyen adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşmiş veya kesin kayıt hakkı kazanmış olsalar bile kayıtları silinir. Katkı payı ücreti yatıran adayların ücretleri iade edilmez.
 11. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşen adayların, başka bir üniversitenin de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşmeleri durumunda, eğitim öğretimin başladığı ilk hafta kayıtlarını sildirmek istediklerini bir dilekçe ile üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi’ne bildirmek zorundadır. Başka bir üniversiteye kayıt yaptıran adayların ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilmez.
 12. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuruda bulunmak için tıklayınız.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Başvuru İşlemleri (Çevrimiçi)

04.10.2021

12.10.2021 (saat 23:59’a kadar)

Asil Liste İlanı

13.10.2021

13.10.2021

Asil Liste Kesin Kayıtları

14.10.2021

18.10.2021 (Mesai bitimine kadar)

Yedek Liste İlanı

19.10.2021

19.10.2021

Yedek Liste Kesin Kayıtları

20.10.2021

21.10.2021 (Mesai bitimine kadar)

Kesinleşmiş Son Listenin İlanı

22.10.2021

22.10.2021